Asiakaslehdet

Asiakaslehti on työkalu, osa yrityksen julkisivua ja kertoo hyvistä asiakassuhteista

Yleisaikakauslehtien jälkeen asiakaslehdet ovat lukijamäärältään toiseksi suurin aikakauslehtiryhmä. Kärjessä ovat keskusliikkeiden suuret lehdet, mutta yhtä lailla pk-yritysten lehdillä on vankka rooli asiakaskunnassaan. Suomalaiset lukevat keskimäärin kuutta asiakaslehteä.

Asiakaslehti on osa yrityksen ulkoista viestintää. Se on toimiva osa asiakas-, sidos- ja yhteiskuntasuhteiden (osakkaat, virkamiehet, alihankkijat jne.) rakentamisessa ja väline kertoa uutisista ja muutoksista yrityksessä. On osoitettu, että asiakaslehdellä on selkeä merkitys yrityksen strategian sekä tarinan kannalta ja asiakkaan sitouttajana. Asiakaslehti on osa brändin rakentamista.

Asiakaslehti on asiapainotteinen ja journalistinen väline. Sisältö on aina toimituksellista ja sisältöihin luotetaan. Asiakaslehti viestintäkanavana on liian arvokas pintapuoliselle tai pelkästään markkinointisisällölle. Lehti on osa yrityksen julkisivua, ja se kertoo yrityksen hyvistä asiakassuhteista.

Lehti tukee myyntiä ja esittelee käyttökokemuksia

Yrityksen maineenhallinnan ja suhdetoiminnan lisäksi asiakaslehti on myös jokapäiväinen työkalu. Asiakaslehdessään yritys voi esitellä tuotteitaan ja palvelujaan monipuolisesti ja ajankohtaisesti. Lehti tukee päivittäistä myyntityötä ja asiakassuhdetta. Parhaimmillaan lehti on hankintapäätösten apuväline esimerkiksi teknisten ratkaisujen ja käyttökokemusten esittelyssä.

Asiakaslehdestä saadaan tietoja muun muassa yrityksen henkilönimityksistä, yhteistyösopimuksista, yrityksen järjestämistä tilaisuuksista ja messuista.

Esimerkiksi teollisuusalan asiakaslehtien sisällöistä merkittävä osa on asiakasyrityksistä kertovat jutut. Yritysten tekniset ja kaupalliset ratkaisut kiinnostavat myös toisia yrityksiä. Monesti on tarpeen esitellä myös oman yrityksen toimipisteitä, palvelukonseptia ja teknistä neuvontaa.

Asiakaslehti myös verkossa

Asiakaslehti on synergiassa yrityksen muuhun viestintään esimerkiksi tekstien ja kuvien osalta ja osana yrityksen tarinaa. Yhä useammin asiakaslehti julkaistaan painetun lehden lisäksi verkossa omana itsenäisenä verkkolehtenä, näköislehtenä tai pdf-dokumenttina. Asiakaslehti tukee näin myös yrityksen internetsivujen käyttöä.

Asiakaslehti on informaatioltaan ja lukuarvoltaan edullinen ja joustava väline.

Asiakaslehden tuottaminen on aina alan ammattilaisten osaamisaluetta. Lehden teko alkaa suunnittelusta asiakkaan kanssa, jossa käydään läpi kustannukset, toimituksellinen sisältö, tekniset käytännöt, olemassa olevat ja hankittavat materiaalit, kohderyhmät ja sisällön sopivuus yrityksen muuhun toimintaan ja strategiaan.

Asiakaslehdet ilmestyvät yleensä yhdestä kuuteen kertaa vuodessa yritysten toimialan ja tiedotustarpeiden mukaan. Jos tuotteiden ja palvelujen suhteen on vähän muutoksia yksi tai kaksi lehteä vuodessa on riittävä. Yritykset ajoittavat lehtensä ilmestymisen esimerkiksi messujen, investointien, tiedotustilaisuuksien tai muiden tärkeiden tapahtumien yhteyteen.

Tarjoamme asiakaslehdet suunnittelusta sisällöntuotantoon, yrityksen yksilölliset ja viestinnälliset tarpeet huomioiden vaikka avaimet käteen -periaatteella. Ammattitaitoisen ja huolellisen suunnittelun avulla tuotettu asiakaslehti on erottuva ja kohderyhmää puhutteleva. Keskitetty tuotanto tarkoittaa kustannussäästöä ja nopeampaa palvelua. Asiakaslehden painotöissä palveluksessanne on osaava kumppanuusverkostomme.

Asiakaslehdet