Konsepti- ja tekstisuunnittelu, sisällöntuotanto

Toimivan viestinnän pohjana on suunnitelma, joka vahvistaa yrityksen kokonaisidentiteettiä ja sisältää kokonaisuuden suunnittelusta toteutukseen.

Konsepti- ja tekstisuunnittelu

Konsepti- ja tekstisuunnittelussa palvelulle tai tuotteelle luodaan kohderyhmän mukainen malli. Suunnittelussa huomioidaan toteutustekniikan lisäksi käyttäjät ja asiakkaan liiketoiminnan ydin. Siinä kirjataan, minkälainen toteutus palvelee parhaiten yrityksen tarkoitusperiä, niin että asiakkaalla on selkeä ja oikea näkemys tarpeista ja tavoitteista.
Päämääränä on löytää yksityiskohtaisesti parhaat ratkaisut eri viestintävälineisiin ja viestin välittymiseen halutulla tavalla.

Hyvä suunnitelma helpottaa lopullisen toteutuksen työmäärän ja kulujen arviointia.
Varsinkin pk-yritysten kannattaa tehdä kiinteää yhteistyötä markkinointiviestinnän ammattilaisten kanssa.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotantoon kuuluu tekstien tuottamisen lisäksi kiinteästi myös valokuvat, grafiikat ja videot, jotka tukevat kyseistä viestiä. Esimerkiksi lehtiartikkeli koostuu kirjoituksesta ja kuvituksesta, jotka yhdessä muodostavat luettavan lopputuloksen. Verkkosivusto on kuvien ja tekstien yhdistelmä ja siten oma erityinen sisältölajinsa.

Tekstien tuottaminen painottuu yhä analyyttisempään työtapaan. Mainos, vuosikertomus, verkkosivusto, uutiskirje, tiedote, lehtiartikkeli ja muut vaativat jokainen erilaisen kirjoittamistapansa.
Huomioitavaa on myös, että samoista asiasisällöistä saatetaan kirjoittaa eri kulttuurialueille ja/tai kohderyhmille erilaiset tekstit. Tekniikan alalla viestintä vaatii tiettyyn alaan perehtymistä ja uusien esitystapojen hallintaa. Talouselämän teksteissä on omat vakiintuneet esitystapansa.

Nykyiset monimuotoiset julkaisukanavat asettavat sisällölle omat vaatimuksensa. Lukija ei aina etene perinteiseen tapaan vasemmalta oikealle ja alusta loppuun. Hän voi aloittaa lukemisen mistä kohtaa tahansa ja edetä halunsa mukaan. Tekstiä ei aina lueta kokonaan, vaan etsitään tieto tai linkki eteenpäin.

Tarjoamme toimivaa viestintää suunnittelusta sisällöntuotantoon, yksilölliset liiketoiminnalliset ja viestinnälliset tarpeet huomioiden. Huolellisen konseptisuunnittelun avulla tuotettu materiaali on erottuvaa ja asiakastasi puhuttelevaa. Palveluumme kuuluvat konseptisuunnitelmat ja käsikirjoitukset yksittäisistä mainoksista vuosikertomuksiin tai laajoista verkkopalveluista ytimekkäisiin uutiskirjeisiin.

kuvitus_konsepti_ja_tekstisuunnittelu