Painotuotteet

Printtimedia voi edelleen hyvin, vaikka sen rooli on oleellisesti muuttunut sähköisen median nousun myötä. Muutoksen vuoksi painotuotteiden ja muun painetun mainonnan luonne on muuttunut huomattavasti vaativammaksi. Mustavalkoiset valokopiot ovat nyt jo historiaa – onneksi.

Laadun merkitys on nyt korostunut, tehdään vähemmän, mutta panostetaan aivan erityisesti laatuun. Laatuvaatimukset asettavat aivan uuden tasoiset kriteerit valokuville, käytettävälle paperilaadulle sekä myös jälkikäsittelyille, kuten esimerkiksi kohdelakkaukselle.

Painotuotteisiin lasketaan edelleen ne vanhat tutut: esitteet, lehtimainokset, brandbookit, kutsut, kiitoskirjeet, lehdistötiedotteet, messumateriaalit, käyntikortit, taulut, asiakaslehdet, vuosikertomukset jne.

Lehtimainonnasta voit lukea lisää Mainonta-sivulta.

Esitteet

Painetun viestinnän muodoista esitteet ovat ne yleisimmät. Esitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri luokkaan.

Yritysesitteet ovat imagollisia monisivuisia painotuotteita joissa kerrotaan yrityksestä ja sen tuotteista. Ne ovat laadukkaita painotuotteita, joissa on laajat korkeatasoiset kuvapinnat, niissä käytetään erilaisia lakkauksia ja muita jälkikäsittelyitä ja ne painetaan hyvälle paperille.

Datasheetit ovat teknisen alan kaksisivuisia tuote-esitteitä pelkistetyin tuotekuvin ja laajoin teknisin tiedoin.

Flyerit tai mainoslehtiset ovat palvelutuotteiden mielikuviin perustuvia kaksi- tai useampi sivuisia tuotteita, joilla herätetään huomio ja kiinnostus yrityksen tuotteita tai palveluja kohtaan.

Muut painotuotteet

Vuosikertomus on yleisesti yrityksen laadukkain printtimediatuote, johon panostetaan paljon sekä visuaalisesti, että laadullisesti.
Messumateriaaleihin kuuluvat painettavat seinälakanat, taulut ja muut somisteet.

Painotuotteita, kuten esitteitä, asiakas- ja henkilöstölehtiä, suurkuvia ja mainoksia, olemme suunnitelleet ja toteuttaneet vuodesta 1989. Esitteet ja lehdet toteutetaan yrityksellenne räätälöidyssä formaatissa vaikka avaimet käteen -periaatteella.

Painotöiden toteutuksessa palveluksessanne on osaava kumppanuusverkostomme.

kuvitus_print