Brandbook ja graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on yrityksen brändin perusta ja vahvistaa kokonaisidentiteettiä sekä luo mielikuvan vahvasta ja uskottavasta toimijasta. Kuvallisen viestinnän suunnittelun lähtökohdat määritellään aina tapauskohtaisesti. 

Graafisen ilmeen suunnittelussa on otettava huomioon, että perinteisen mainonnan lainalaisuudet, joita alla esitellään, eivät aina sellaisenaan toimi digitaalisen viestinnän saralla. Nopeasti selattavana ympäristönä internet asettaa omat vaatimuksensa, rajoitteensa ja haasteensa graafisille valinnoille palveluiden suunnittelussa.

Graafiseen suunnitteluun kuuluu monta osatekijää, jotka kaikki pitää huomioida laadukkaan lopputuloksen saamiseksi.

Typografia

Typografialla eli yksinkertaisesti kirjasimilla tai fonteilla ja niiden eri leikkauksien avulla luodaan ja korostetaan otsikoita, sloganeita, ingressejä ja kerrontatekstejä eli niin sanottuja leipätekstejä. Typografiaan vaikuttaa osaltaan myös kohderyhmän kieli- tai kulttuurialue.

Värioppi

Värioppi on tärkeä graafisen suunnittelun osa-alue yritysidentiteettiä luodessa. Väreillä viestitään ja tuetaan yrityksen toiminnan osa-alueita kuten palveluita ja tuotteita. Huomioon on myös otettava että kullakin markkina- ja kielialueella on omat kulttuurinsa ja niillä eri asioita viestittävät värinsä. Esimerkiksi Lähi-Idässä sininen on surun väri ja vihreä ilon väri.

Graafiset elementit

Erilaisilla graafisilla elementeillä kuten viivoilla ja muodoilla on suuri merkitys. Pyöreät muodot kuten kaaret, soikiot ja ympyrät sekä pyöristetyt kulmat koetaan yleisesti positiivisiksi elementeiksi. Vastaavasti teräväkulmaiset tai kulmikkaat elementit koetaan usein negatiivisina. Jos esityksessä halutaan ilmentää liikettä, tulisi sen suuntautua vasemmalta oikealle ja myötäpäivään jolloin se koetaan positiivisena, kun taas vastapäivään suuntautuva liike ajatellaan negatiivisena.

Visuaalinen perusilme

Huolella suunniteltu, yrityksen viestintästrategiaan perustuva visuaalinen ilme on ajaton ja pitkäikäinen. Hyvän yritysidentiteetin tunnistaa myös siitä, että sen eri elementit taipuvat helposti erilaisiin viestintämateriaaleihin kaikkiin markkinoinnin tarpeisiin.

Visuaalinen ilme on tärkeä osa yritysviestinnän strategiaa. Mitä selkeämpi ja yhdenmukaisempi ilme on, kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, sen paremmat ovat yrityksen mahdollisuudet erottua ja menestyä.
Kun yrityksen pääviestit ja visuaalinen ilme on määritelty tarkkaan, on viestinnän ja markkinoinnin yksittäisten toimenpiteiden suunnittelu helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Eli säästät aikaa ja rahaa, kun kaikkea ei tarvitse joka kerta suunnitella uudelleen.

Visuaalinen ilme digitaalisessa markkinoinnisssa

Verkkosivuston ulkoasu on se, mihin kävijä ensimmäiseksi kiinnittää huomionsa. Sen tulee herättää kiinnostus sivuston sisältöä kohtaan ja jäädä kävijän mieleen. Verkkopalveluja käytetään useilla eri päätelaitteilla. Pöytäkoneet, kannettavat, tablet- ja mobiililaitteet ovat nykyisin arkipäivää kaikilla sivustoilla. Nykyaikaiset verkkosivustot ovat responsiivisia eli skaalautuvat automaattisesti eri päätelaitteille sopiviksi, ilman että mobiilikäyttäjille näytettävää sisältöä tarvitsee supistaa. Tämä ominaisuus helpottaa sivuston sisällön ylläpitotyötä merkittävästi.

Digitaalisen markkinointiviestinnän laaja-alaisuus vaati erikoistumista ja erikoisosaajia projektin eri osa-alueille. Onnistuneessa verkkopalveluprojektissa on kysymys kokonaisuuden hallinnasta. Graafinen suunnittelu on merkittävä osa tätä prosessia ja se on oleellinen osa sivuston käytettävyyttä, hakukoneoptimointia ja yrityksesi kiinnostavuutta kävijöiden silmissä. Verkkosivustosi toimivuus parantaa yrityksen myyntiä ja tunnettuutta sekä sitä kautta myös brändiäsi ja tulostasi.

Brandbook

Brandbook on yrityksen toimintastrategian mukainen visuaalinen identitteetti yksissä kansissa. Kirjassa kerrotaan yritykselle luodun visuaalisen ilmeen mukainen elementtien käyttö kaikessa yrityksen viestinnässä.

Yrityksen Brandbook sisältää yleensä seuraavat asiat:

 • logot, tunnukset ja sloganit sekä niiden soveltaminen
 • typografia
 • värit
 • graafiset elementit sekä niiden soveltaminen
 • lomakkeet, kirjekuoret ja muu toimistomateriaali
 • www-sivustot ja verkkopalvelut sekä muu digitaalinen viestintä
 • esitykset, mainokset ja muu markkinointimateriaali
 • tuoteidentiteetit ja niiden käyttö
 • pakkausten, koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvojen ulkoasu
 • rakennusten ulkoasu
 • messumateriaalit
 • asusteet ja työvaatteet

Tarjoamme luovaa ja oivaltavaa graafista suunnittelua yksityiskohdista kokonaisuuksiin.

kuvitus_graafinen_suunnittelu